Strona główna Autorzy Posty przez Sławomir Ciupa

Sławomir Ciupa

2 POSTY 0 KOMENTARZE

Zmiana zawodu lub formy jego wykonywania z perspektywy etyki zawodowej radców...

Artykuł porusza zagadnienia związane z mobilnością zawodową radcy prawnego w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Autor omawia zmianę zawodu lub formy jego wykonywania w aspekcie przejścia z sektora...

Change of the profession or form of its practice from the...

The article discusses issues related to the professional mobility of attorneys-at-law in light of the Code of Ethics of Attorneys-at-Law. The author discusses changes...