Strona główna Autorzy Posty przez Krystyna Stoga

Krystyna Stoga

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny z 50-letnim stażem w zawodzie, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych czterech kadencji (w latach 1991–2007) jako przewodnicząca Komisji Legislacyjnej. Wykładowca na aplikacji radcowskiej i szkoleniach radców prawnych od 1986 r., w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, inwestycji, zamówień publicznych oraz z zasad etyki. Autorka i współautorka licznych publikacji, m.in. komentarzy do ustawy – Prawo budowlane i ustawy – Prawo działalności gospodarczej.

Zasada uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców...

The principle of fair competition, respect for good practices and legitimate interests of other entrepreneurs in the activity of attorneys-at-law as entrepreneurs The article discusses the...

Kształtowanie się  treści art. 4 ustawy o radcach prawnych w okresie...

The Shaping of Article 4 of the Act on Legal Advisers in the Years 1992-1997 in Light of the Resolutions of the National Symposia...