Strona główna Autorzy Posty przez Marek Woźnicki

Marek Woźnicki

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego, historii prawa. ORCID ID: 0000–0001–7010–134X

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Supreme Court took a stance on the legal status of assistant judges in the civil procedure. The...