Strona główna Autorzy Posty przez Katarzyna Dudka

Katarzyna Dudka

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalistka w zakresie prawa karnego i prawa karnego procesowego. ORCID ID: 0000-0001-5598-5175

Aksjologia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom i asesorom sądów powszechnych...

Abstract The axiology of disciplinary proceedings against judges and assistant judges of common courts against the background of selected regulations of Chapter 3, Section...