Strona główna Autorzy Posty przez Katarzyna Dudka

Katarzyna Dudka

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Radca prawny, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalistka w zakresie prawa karnego i prawa karnego procesowego. ORCID ID: 0000-0001-5598-5175

Sprawozdanie z IV Radomskich Spotkań Prawników „Prawo do sądu w dobie kryzysu praworządności”

W dniu 20 października 2023 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona prawu do sądu w dobie kryzysu praworządności. Radomskie Spotkania...

Aksjologia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom i asesorom sądów powszechnych...

Abstract The axiology of disciplinary proceedings against judges and assistant judges of common courts against the background of selected regulations of Chapter 3, Section II of the Act of July...