Strona główna Autorzy Posty przez Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Dr n. pr., adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, radca prawny. ORCID ID: 0000-0003-3923-3576

Odwołanie testamentu w polskim prawie spadkowym – przegląd orzecznictwa i poglądów...

The Revocation of a Testament in Polish Law of Succession: A Review of Case Law and the Views of the Legal Doctrine Revocability is one of the basic...

Instytucja wydziedziczenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

Abstract   Disinheritance in Light of the Case Law of the Supreme Court and General Jurisdiction Courts The article presents the essence and premises of disinheritance based...