Strona główna Autorzy Posty przez Tomasz Niedziński

Tomasz Niedziński

3 POSTY 0 KOMENTARZE
Dr Tomasz Niedziński, radca prawny, rzecznik dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w latach 2010–2016, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na Podyplomowym Studium z prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji UW.

TAJEMNICA ZAWODOWA RADCÓW PRAWNYCH ORAZ ICH NIEZALEŻNOŚĆ

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena zjawiska tajemnicy zawodowej radców prawnych oraz ich niezależności. Artykuł ten wynika ze szczególnego zainteresowania autora zagadnieniami dotyczącymi niezależności radców...

Professional secrecy of attorneys-at-law and their independence

The goal of this article is to analyze and evaluate the phenomenon of professional secrecy of attorneys-at-law and their independence. This article is a result...

Prawa i obowiązki radcy prawnego zatrudnionego w jednostkach samorządu terytorialnego

Abstract The Rights and Obligations of Attorneys at Law Employed at Local Government Units The author of the article performs a legal analysis of the issue of...