Strona główna Autorzy Posty przez Paweł Skuczyński

Paweł Skuczyński

2 POSTY 0 KOMENTARZE

Prawnik jako tłumacz. O metaforycznym rozumieniu eksperckiego charakteru zawodów prawniczych

Celem artykułu jest wyjaśnienie charakteru zawodów prawniczych jako eksperckich. W szczególności podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, na czym w przypadku tych zawodów polega rola społeczna...

Lawyer as a Translator. On the Metaphorical Understanding of the Expert...

The purpose of this article is to clarify the nature of legal professions as experts. In particular, an attempt has been made to answer...