PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court  The resolution of the panel of seven judges of the...

NIEPRZYDATNOŚĆ APLIKANTA RADCOWSKIEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO JAKO PRZESŁANKA SKREŚLENIA...

Unsuitability of a trainee attorney-at-law to perform the profession of an attorney-at-law as a prerequisite for removal from the trainee attorney-at-law list. Partially critical...

BEZCZYNNOŚĆ W PRZEDMIOCIE ODEBRANIA ŚLUBOWANIA OD RADCY PRAWNEGO.GLOSA DO POSTANOWIENIA NACZELNEGO...

Gloss to the judgement of the Polish Supreme Administrative Court of February 17, 2016 (case file no. II GSK 151/16, concerning the inaction...

KOMPETENCJE ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO WOBEC OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH DECYZJI O POZWOLENIU...

Competencies of construction supervision authorities over building objects that do not require a building permit or notification The content of...

BUDOWA DOMÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ A ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Construction of individual recreation houses and the principle of sustainable development The article analyzes the issue of conditions for the...

PRAWO HUMANITARNEJ OCHRONY ZWIERZĄT JAKO DZIAŁ KOMPLEKSOWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Law of animal humane protection as comprehensive branch of administrative law The legal protection of animals may be discussed on...

PROBLEM PŁATNIKA SKŁADEK W ŚWIETLE ART.8 UST.2A USTAWY Z 13 PAŹDZIERNIKA...

The issue of the social security contributor in the light of article 8(2a) of the social insurance system act...

ROZLICZENIA MAJĄTKOWE ORAZ REPREZENTACJA JEDNOPŁCIOWYCH PARTNERÓW W ZWIĄZKACH NIEFORMALNYCH

Asset settlement and representation of same-sex partners in informal relationships The division of assets after the dissolution of a same-sex relationship...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA SĘDZIEGO W POLSCE W ŚWIETLE WYROKU TS UE Z...

Disciplinary liability of a judge in Poland in light of the CJEU judgment of July 15, 2021, case file no. C-791/19. Material and procedural aspects

OD REDAKCJI

Przed Państwem ostatni numer „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” z 2021 r. Jednak zanim przejdę do omówienia jego zawartości, chciałbym najpierw z dużą satysfakcją i radością poinformować,...