Sprawozdanie z 3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona praw przedsiębiorcy” (26...

W kwietniu 2023 r. odbyła się trzecia edycja organizowanej co roku przez Pracownię Prawa Gospodarczego Publicznego konferencji naukowej. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, za pośrednictwem...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Judgment of the Polish Supreme...

Od Redakcji.

            W najnowszym, czwartym numerze „Zeszytów Naukowych” z 2022 r. znalazło się sześć artykułów problemowych, glosa, sprawozdanie z konferencji naukowej oraz tradycyjnie...

Tajemnica zawodowa radcy prawnego (i adwokata) a wykorzystywanie w pracy profesjonalnego...

Abstract Professional secrecy of an attorney-at-law (and an attorney) and the use of instant messaging applications in the work...

Radca prawny a ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Abstract Attorney-at-law and the act on the protection of persons who report breaches of the law

Orzekanie nawiązki w prawie wykroczeń

Abstract Adjudication of the punitive damages in the law on petty offenses The article presents the...

Zadłużenie składkowe jako przyczyna przedawnienia prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego...

Abstract Contributory debt as a cause of the statute of limitations on the right to sickness insurance benefits of...

Prawne aspekty hałasu „sąsiedzkiego” – cz. I

(odpowiedzialność administracyjna) Abstract Legal aspects of "neighborhood" nuisance - Part One (administrative liability)

Szczególne rozwiązania związane z epidemią COVID-19 dotyczące czasu pracy pracowników podmiotów...

Abstract Special solutions related to the COVID-19 epidemic regarding the working time of employees of medical entities

Glosa do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2022...

Teza Przewidziane w art. 15zzs4 ustawy covidowej ograniczenie prawa do jawnego rozpoznania sprawy jest dopuszczalne ze względu na treść...