Zakres pojęcia „nieruchomość wspólna” w ustawie o własności lokali

Abstract The scope of the concept of “jointly owned property” in the Polish act on ownership of premises

Obowiązek wysłuchania przez sąd podejrzanego przed orzeczeniem względem niego środka zabezpieczającego...

Legal obligation of the court to hear the suspect before adjudicatinga security measure against him – gloss to item no. 1 of the judgmentof the...

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court of 6...

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court (SAC) of 6 May 2021, II GSK 1057/20, is another voice in the debate on...

Radca prawny a ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Abstract Attorney-at-law and the act on the protection of persons who report breaches of the law

Zmiana zawodu lub formy jego wykonywania z perspektywy etyki zawodowej radców...

Artykuł porusza zagadnienia związane z mobilnością zawodową radcy prawnego w świetle Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Autor omawia zmianę zawodu lub formy jego wykonywania w aspekcie...

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 września 2017 r. ...

  Abstract A Gloss on the Judgment of the Supreme Court  of 15 September 2017 (Court File No. III CSK 241/16) – Admission into a Jewish Religious Community The judgment of...

Refleksje na temat uprawnień do przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w...

Reflecting on the entitlement to an additional care allowance during the COVID-19 epidemic in the Republic of Poland The...

Il riformato ordinamento penitenziario italiano: modifiche e innovazioni in materia di...

Reform of the Italian penitentiary system: innovations in a prison life The article details the changes introduced into the Italian penitentiary...

Instytucja wydziedziczenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

Abstract   Disinheritance in Light of the Case Law of the Supreme Court and General Jurisdiction Courts The article presents the essence and premises of disinheritance based...

Membership in capital companies as a form of exercising the profession...

The article conducts a legal qualification of attorney’s-at-law professional activities performed for the benefit of capital companies conducting legal activities and their clients....