REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA

Compensation for recovery costs – selected issues The subject of consideration is the right of the creditor to demand a flat-rate...

RADCA PRAWNY W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH PRZEZ „NOWY” OLAF I EPPO

Attorney-at-law in the proceedings conducted by the new OLAF and EPPO The article extensively discusses the issue of combating...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Abstract Overview of the decisions of the Polish Supreme Court The Judgment of the Polish Supreme...

PRAWNE ASPEKTY HAŁASU „SĄSIEDZKIEGO” – CZ. II (ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA)

Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Two (civil liability) The authors analyze civil law protection measures, in particular the...

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI Z DNIA 25 KWIETNIA...

Gloss to the judgment of the Court of Appeal in Łódź of April 25, 2018,case file no. I AGa 109/18 The...

Przyroda i jej elementy. Przedmiot ochrony prawnej czy podmioty prawa?

Nature and its elements. Objects of legal protection or subjects of law? The article discusses the legal status of...

Próba refleksji nad reakcją państwa na pandemię COVID-19 – uwagi o...

An attempt at reflection on the state response to the COVID-19 pandemic – remarks on the legal order during the period of the...

OD REDAKCJI

Z początkiem 2023 r. nie nastąpiła niestety poprawa jakości tworzonego prawa. Wciąż jest ono obarczone osobliwościami i patologiami prawnymi z kończącego się okresu epidemii COVID-19. Można...

Radca prawny jako obrońca zasady praworządności oraz praw podstawowych

1. Wprowadzenie W kontekście trwającego od końca 2015 r. kryzysu praworządności wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób postępować, jakie działania...

Skutki uwzględnienia przez wojewódzki sąd administracyjny skargi na sprzeciw Ministra Sprawiedliwości...

The consequences of a voivodeship administrative court’s upholding the complaint on the Ministry of Justice’s opposition to registration on the list of attorneys-at-law