Od Redakcji

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Prezentujemy w nim dziewięć publikacji, w tym jedną w języku...

Zasada uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców...

The principle of fair competition, respect for good practices and legitimate interests of other entrepreneurs in the activity of attorneys-at-law as entrepreneurs

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – powrót postępowania gospodarczego i...

The amendment of the Polish Code of Civil Procedure – the return of commercial proceedings and practical problems related to it

Propozycja wprowadzenia mediacji podatkowej

The proposal to introduce the institution of tax mediation The article regards the state of significantly advanced efforts in...

Decyzja zamienna organu rentowego

A replacement decision issued by the disability pension body In the proceedings within social insurance matters, the disability pension body,...

Wpływ ostatecznego stwierdzenia nieważności warunków zabudowy z powodu ich ustalenia...

The impact of the definitive declaration of invalidity of the land development conditions due to their determination with a flagrant violation of law...

Zdrada małżeńska jako rażąca niewdzięczność uzasadniająca odwołanie darowizny przez...

Marital infidelity as a gross ingratitude justifying the cancellation of the donation made by the in-laws. Analysis of judicial decisions

Il riformato ordinamento penitenziario italiano: le modifiche in tema...

Reformed Italian penitentiary system: changes in the health care of prisoners The article, after outlining the particularly troubled development of...

Organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w starożytnym Rzymie

The organization and functioning of the justice system in ancient Rome The legal standards for the Roman process have evolved...

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego

Overview of the decisions of the Polish Supreme Court and the Polish Constitutional Tribunal The Polish Constitutional Tribunal issued an...